På grunn av korona-situasjonen må vi flytte vårkonserten med tittelen "Vår Konsert" til søndag 30. mai.